Дорогу подолає той, що йде

Головна статті
Дорогу подолає той, що йде
Walk and ye shall reach
Всі сторінки

Назва: «Дорогу подолає той, що йде»

Автор: Арсентьєва Юлія

Місто Рівне - обласний центр України, є одне з найбільших міст Українського Полісся. Площа міста – 58,0 км2. Чисельність населення міста станом на 01.01.2008 року складає – 245,0 тис. чол. постійного населення або 21,3 відсотки  населення області. Середня щільність населення – 4268 чол./км2.

Місто вирізняється вдалим географічним розташуванням. Знаходиться на перетині міжнародних автотранспортних та залізничних магістралей, в одному часовому поясі з Гельсінкі, Мінськом, Софією, Афінами, Каїром: +2 години до Гринвіча.

Рівне розташоване за 158 км до кордону з Європейським союзом та 320 км до столиці України – м. Києва. Відстань від м. Рівного до Варшави становить 883 км, Будапешта - 948 км, Праги - 1271 км, Берліна - 1381 км.

У місті нараховується 7 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, в яких навчається 21,7 тис. студентів та 7 вищих навчальних  закладів І-ІІ рівнів акредитації, в яких навчається 7,5 тис. студентів. Найбільш відомі з них – Національний  університет водного господарства та природокористування і Рівненський Державний гуманітарний університет.

Станом на 01.01.2011 року у місті є 59 підприємств основного кола хімічної, енергетичної, машинобудівної, легкої, харчової та інших галузей промисловості.

Промисловий потенціал міста характеризується високим рівнем розвитку хімічної промисловості та машинобудування. Найбільшу питому вагу в галузевій структурі промисловості міста Рівного займає хімічна  –   56%.

У Рівному працюють більше, ніж 2,7 тис. малих підприємств та більше, ніж 24 тисяч підприємців – фізичних осіб.

Житловий фонд Рівненської міської ради налічує 1 278 житлових будинків, загальною площею 2 769,37 тис. м кв., приватизовано більше 95% державного житлового фонду. У місті Рівному створено і функціонує 92 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі ОСББ) та Асоціація ОСББ «Перспектива».

У травні 2004 року муніципалітет міста Рівного було обрано пілотним для реалізації Проекту „Муніципальна програма врядування та сталого розвитку” Програми розвитку ООН (далі ПРООН/МПВСР).

В цілому за час діяльності Програми було реалізовано 10 проектів загальною вартістю більше 1 200 000 грн., (в т. ч. нефінансовий внесок громади), при цьому:

внесок муніципалітету – 719 160,13 грн.

внесок ПРООН/МПВСР – 452 583,73 грн.

внесок громади – 108 063,6 грн.

Користь від реалізації проектів отримало більше 15 тис. осіб.

Муніципальна програма сталого розвитку розроблена Управлінням економіки міста з метою створення сприятливого середовища для сталого соціально-економічного та екологічного розвитку м. Рівного на 2009 – 2012 роки.

В її основу покладені ідеї та принципи, ухвалені Конференцією ООН з навколишнього середовища і сталого розвитку в Ріо-де-Жанейро (1992 р.), XIX спеціальною сесією Генеральної Асамблеї ООН («Ріо+5»,1997р.) та Всесвітнім саммітом зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі («Ріо+10»,2002р.), Комплексною програмою реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому самміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки (Постанова КМУ від 26.04.2003 р. N 634), Концепцією сталого розвитку населених пунктів України, (Постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 р. (№1359-XIV), діяльність і заходи Муніципальної програми врядування та сталого розвитку Програми розвитку ООН в Україні та Стратегічного плану економічного розвитку міста Рівного.

Сталий розвиток – всебічно збалансований розвиток суспільства, мета якого задовольняти потреби сучасних поколінь, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої потреби.

Сталий розвиток визначено ООН як основний напрям розвитку людської цивілізації на XXI століття, альтернативи йому немає, бо інший шлях призведе до екологічної катастрофи. При цьому загальнолюдські цінності (демократія, права людини, рівність, добробут та ін.) залишаються незмінними.

На сучасному етапі переходу до сталого розвитку створюються умови, що забезпечують можливість спільного, внутрішнього збалансованого функціонування тріади: природа – мешканці – господарство.

Для успішної реалізації принципів сталого розвитку насамперед потрібно сформувати у мешканців позитивне бачення розвитку міста Рівного та спрямувати всі зусилля на розв’язання соціально-економічних та екологічних проблем.

Співпраця Рівненської міської ради з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй «Муніципальна програма врядування та сталого розвитку» розпочалася у травні 2004 року. Проект стартував як пілотний з метою розвитку прозорого механізму впровадження принципів сталого розвитку в місті та започаткування спільного громадсько-приватного партнерства для вирішення місцевих соціальних, економічних проблем.

З метою впровадження ідеї Програми, в червні 2004 року організовано роботу відділу підтримки проектів ООН, діяльність якого зосереджена на інституційному розвитку та підтримці місцевих громад.

Працівники відділу спрямовують свою роботу головним чином на мобілізацію громад для розбудови та впровадження планів покращення якості життя людей шляхом реалізації заходів та конкретних проектів в рамках діяльності цієї Програми.

У рамках діяльності Муніципальної програми врядування та сталого розвитку створений виконавчий орган – Дорадчий комітет із питань сталого розвитку. Основною метою діяльності Дорадчого комітету є сприяння реалізації проектів об’єднань громадян м. Рівного, створення умов для реалізації принципів сталого розвитку в місті та більш активного залучення усіх верств населення, представників навчальних закладів, НГО та бізнесових структур до діалогу з органами місцевої влади, вироблення прозорих та ефективних механізмів планування на місцевому рівні та залучення громадян до управління.

До складу Дорадчого комітету з питань сталого розвитку входять представники виконавчого комітету, громадських організацій, депутатського корпусу та бізнесу. Очолює Дорадчий комітет міський голова.

У зв’язку із завершенням діяльності МПВСР/ПРООН, напрацьований досвід та механізми будуть використовуватися у реалізації Муніципальної програми сталого розвитку.

Для досягнення сталості місцевого розвитку застосовується політика широкого залучення громадян до планування.

Дорадчий комітет разом з відділом підтримки проектів ООН сприяють активiзацiї громадсько-приватної взаємодії та партисипативного планування, а також залученню громадян до процесу прийняття рішень за схемою «знизу-вгору». Такий напрямок роботи вибраний не випадково. Слід розуміти, що ті плани, які підготовлено за участю громади, високо цінуються на всіх рівнях i всіма iнституцiями, що надають підтримку – незалежно від того чи це міська влада, чи урядова органiзацiя, чи благодійний фонд, чи інший донор. Плани, iнiцiйованi самими людьми, більш вагомі, та й ефективніше використовуються кошти проекту, ніж ті, що розроблені сторонніми особами від iменi громади, оскільки громада знає власні проблеми найкраще. Саме тому людям слід самим брати участь у визначенні та вiдборi потреб місцевого розвитку, виносячи їх на рівень міської влади.

Громадянське суспільство - це багатовимірне і складне явище, без якого важко уявити європейську державу. Воно передбачає наявність особистостей, які дискутують, критикують владу, домагаються врахування своєї думки при формуванні державної політики. Це активні люди, зі сформованою життєвою позицією, поглядами та принципами. Вони утворюють громадські організації для того, щоб реалізувати спільні інтереси. Громадські організації є індикатором, що реагує на найменші зміни у владі та суспільстві. Більше того, вони активно впливають на владу та суспільство, змінюючи їх. Завдяки таким об’єднанням країна постійно перебуває в динаміці, рухається та вдосконалюється. Європеєць – це той, хто йде. Розвивати громадянське суспільство, бути європейцем – це перш за все мати можливість безперешкодно сповідувати і відстоювати свої інтереси та погляди. Задля цього громадяни зорганізовуються в громадські об’єднання. Влада повинна поважати, прислухатися і радитися з цими об'єднаннями. В нашому місті проводиться саме така політика.

"Дорогу подолає той, що йде".

Читати інші роботи


Walk and ye shall reach

Yulia Arsentyeva

The Rivne administration tightly cooperates with the UN Municipal program on self-government and sustainable development which is aimed at establishing partnership between corporate structures and civil society and raising corporate responsibility.

Відео

English version