Перше Травня

Головна статті
Перше Травня
Village of 1st May
Всі сторінки

Тематика: Від Магдебурга до твого міста

Назва: Від Магдебурга до твого міста

Автор: Чернікова Вікторія

Правове оформлення місцевого самоврядування тісно пов’язане із поняттям «магдебурзького права», яке є прообразом місцевого самоврядування під час його виникнення та становлення не лише у нашій державі, а й у багатьох країнах Європи. Саме у німецькому місті Магдебург у 1188 році було видане перше писане муніципальне законодавство, присвячене, насамперед, розв'язанню спорів між міщанами. Власне поняття «самоврядування» почало використовуватися у період Великої Французької революції, щоб відобразити факт самостійності общин (громад) стосовно держави.

Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування, яка була схвалена Радою Європи 15 жовтня 1985 року, під місцевим самоврядуванням розуміється право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення.

Мешканці територіальної громади мають вбачати у місцевому самоврядуванні більше, аніж просту форму участі громадян в управління справами держави на місцевому рівні. Це повинно бути перед усім спільнота людей, які у частині своїх прав є незалежними від держави. Саме це вкладалося до основи поняття «магдебурзького права»,  і як його послідовника місцевого самоврядування в особі територіальної громади.

Якщо ми звернемося до Основного закону України – Конституції, де чітко встановлено, що місцеве самоврядування є правом територіальної громади (жителів села чи добровільного об’єднання  у сільську громаду жителів декількох сіл, селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції та законів України. Передбачено, що територіальні громади (сільська, селищна, міська чи об’єднана громада декількох сіл - наприклад, трьох сіл, які входять до складу однієї сільської Ради) здійснюють місцеве самоврядування, тобто право вирішувати питання місцевого життя як безпосередньо, так і через обрані громадою органи (сільського голову, депутатів сільської ради).

Так при  дії норм «магдебурзького права» головним органом управління влади визначався магістрат, який складався з ради (розпорядчого органу) і лави (судового органу).  У місцевому самоврядуванні в кожній територіальній громаді існує своя сільська рада, де офіційним представником наділеним правами та обов’язками є сільський голова, який керує громадою, вирішує соціальні, господарчі, культурні питання та проблеми, одноособово, або через свій колегіальний орган раду. При сільській раді діє виконком, як виконавчий орган територіальної громади; порівняти лаву (судовий орган при «магдебурзькому праві») можна з адміністративною комісією, де членами є також мешканці громади, які своїм рішенням вирішують долю правопорушника (також мешканця громади).

«Магдебурзьке право» регулювало діяльність органів влади та управління міста; сільська рада також має право видавати локальні нормативні акти, координувати роботу установ та підприємств, які розташовані на території сільської ради. Місто, де діяли норми «магдебурзького права», могло мати власну казну, щинок, проводити щотижневі торги та сезонні ярмарки, кошті від яких потрапляли у міський бюджет. Таж саме можна спостерігати і у нашій громаді. Існує свій бюджет, де депутати (обрані з числа мешканців громади) вирішують долю коштів, координують роботу організацій, сільськогосподарських підприємств, самі встановлюють податки і збори, своїми рішеннями організовують культурне та соціальне життя громади.

Прикладом безпосереднього здійснення місцевого самоврядування на території нашої сільської ради було вирішення на сільському громадському обговоренні питання місця спорудження у селі забійного цеху та свинокомплексу, де лише зі згоди мешканців ці роботи могли бути початі. Те ж саме питання як реалізацію громадою свого права на розв’язання місцевих проблем можна прийняти на сесії сільської Ради. Останнє теж буде прикладом реалізації місцевого самоврядування, однак уже через представницький орган - сільську Раду.

Першотравнева сільська територіальна громада  розташована в околиці районного центру м. Красноармійськ, Донецької області. Селище Перше Травня – центральна садиба громади. На території громади також розташовані село Троянда та селище Димитрове. Загальна кількість населення становить – 1315 чол.  На землях громади діють  сільськогосподарські підприємства, фермерські господарства,

В селищі Перше Травня діють  фельдшерсько-акушерський пункт, бібліотека та дитячий садок, торгові об’єкти,  столярні майстерні в сщ. Димитрове – фельдшерсько-акушерський пункт , бібліотека, та магазини.  Ось така невеличка територія з трьох населених пунктів, має об’єднати  та організувати громаду. Де елементом реалізації місцевого самоврядування виступають також будинкові, вуличні, квартальні комітети та інші органи самоорганізації населення, які можуть бути створені за ініціативою жителів і наділені частиною компетенції відповідної Ради.

В Україні існують давні традиції самоорганізації жителів міст і сіл, але ще не кожен мешканець усвідомлює значимість самоорганізації громади. Враховуючи те, що більшість спільноти громади складає населення похилого віку, яке виховувалося на принципах не втручання у діяльність органів, досить важко чекати від них участі у реалізації частини своїх прав, як представників  територіальної громади.  Хоча деякі паростки цієї тенденції у громаді є. Так у 2010 р. була створена громадська організація «Райдуга» Першотравневої сільської територіальної громади Красноармійського району. Її голова при участі активістів громади, вирішує проблеми громади, організовує свята та заходи.

Одним із заходів самоорганізації населення є участь у проектах розвитку громад, де лише організувавши свої зусилля, внесення власних коштів, підтвердивши  свою безпосередню участь у впровадженні проекту, можливо отримати інвестиції. Така практика отримання додаткових коштів досить стимулює громаду на участь у цих проектах, тому що найактивніші й більше і отримують. До того ж до зробленого своїми руками, та вкладенням  частини коштів і відносяться з більшою бережливістю.

Вже на сьогодні громадська організація  зі сміливістю може сказати, що вона дії. За ці роки зусиллям громади зроблено огорожу навколо пам’ятника загиблим воїнам.


Коли було запропоновано облаштувати територію фельдшерсько-акушерського пункту, мешканці громади також не залишилися байдужими. І кожен, хто хотів прийняв участь.


Така ж ситуація була і з прокладенням тротуару по вулиці, яка представляє собою трасу обласного значення. І за це ми дуже вдячні.


Але поки, що згуртовує громаду питання комунального характеру. І це вже добре. Громада самоорганізовується. Принципи місцевого самоврядування діють. А саме «магдебурзьке право» стало їх прообразом.

Можливо, якби існувала практика опосередкованого застосування «магдебурзького права» і на законодавчому рівні були б закріплені наступні правовідносини,то багато труднощів можна було уникнути.

Якби територіальна громада наділялася правом юридичної особи. Вона могла бути суб’єктом  цивільно-правових відносин, мала право здійснювати господарські операції, набувати і відчужувати майнові права, входити в зобов'язання, вести процеси, стягувати примусові збори зі своїх членів на задоволення спільних потреб, бути суб’єктом  підприємницької діяльності у сфері надання громадських послуг.

Підняти ініціативу та викликати зацікавленість  у мешканців громади, звертаючись до підґрунтя «магдебурзького права», маємо активізувати територіальні громади та місцеве самоврядування  - самі на ці пріоритети має бути націлена діяльність держави.

Територіальна громада виконує важливі суспільні функції, забезпечує реалізацію основних соціально-економічних прав громадян, є інструментом залучення їх до управління суспільством та його економікою. Отже, громада є вбудованим стабілізатором соціально-економічного ладу в країні та її соціально-політичного становища. Економічна та фінансова діяльність громади в Україні перебуває в стадії становлення і має бути врегульована в законодавстві.

Читати інші роботиВідео

English version