«Місто Херсон крізь призму розвитку в ньому інститутів місцевого самоврядування, становлення європейської правової системи та європейських моделей розвитку»

Тематика: «Від Магдебурга до твого міста: очима тих, хто не байдужий»

Назва: «Місто Херсон крізь призму розвитку в ньому  інститутів місцевого самоврядування, становлення європейської правової системи та європейських моделей розвитку»

Автор: Кошелева Олександра

Я,  Кошелева Олександра студентка ІІІ курсу   Херсонського кооперативного економіко – правового коледжу, вважаю що для ефективної роботи органів місцевого самоврядування нашого міста  потрібно дуже серйозно ставитися до своєї роботи, задовольняти потреби громадян своїми рішеннями, легко  реалізовувати  це у життя громадян м. Херсона.

Справа в тому що проблеми державного управління мистецтва державної служби і формування корпусу досвідчених управлінців мають давню історію як і існування інституту держави.

На даний момент в умовах трансформації соціально – економічної і політичної системи проходять радикальні  зміни методів і механізмів управління суспільством, що потребують ініціативних, високоосвічених, творчих, професійно підготовлених працівників державного апарату, здатних приймати самостійні й  оптимальні рішення  та нести за них  відповідальність.

Тому такі чинники, як компетентність, професіоналізм, інтелект, творчість відігравали провідну роль у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Також, дуже важливо орієнтація на інтелектуального керівника, його компетентність, професіоналізм один з головних напрямів удосконалення державного управління в умовах трансформації суспільного ладу, що відбувається в Україні.

Для того, щоб органи місцевого самоврядування в м. Херсоні ефективно працювали потрібно:

 

  • Утворити міжвідомчу робочу групу з питань удосконалення системи органів місцевого самоврядування та територіальної організації влади в м. Херсоні;
  • Забезпечити підготовку та внесення в установленому порядку проекту
  • Указу Президента України щодо затвердження плану заходів спрямованих на реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, передбачивши заходи з проведення експерименту щодо удосконалення моделі місцевого самоврядування на визначених територіях;
  • Забезпечити за участю Державного фонду сприяння місцевому самоврядуванню в Україні розроблення законопроекту щодо врегулювання питань встановлення та зміни меж адміністративно - територіальних одиниць, назв населених пунктів і віднесення їх до певних категорій, а також нової редакції Закону України « Про органи самоорганізації населення».

 

Технології е- урядування уже давно використовуються і успішно функціонують у багатьох зарубіжних країнах. Уряд США надає громадянам різноманітні послуги через Інтернет: видачу ліцензій, сплату податків тощо. Фінляндія та Сінгапур пропонують своїм громадянам послуги через мобільний зв`язок. Наприклад, Верховний суд Сінгапуру надсилає громадянам  SMS, щоб нагадати дату засідання.

Крім  того, ті громадяни  Сінгапуру, котрі авторизовані на сайті, можуть електронним способом подавати до суду позови у незначних справах.  On-line, податкова служба  Ірландії  дозволяє  підприємствам отримувати інформацію про оподаткування ,  сплачувати податки, заповнивши відповідні  електронні  форми,  а також отримувати  податкові кредити.

Останнім часом, у зв`язку з поширенням новітніх інформаційних технологій  у всіх сферах діяльності людини, підвищення ефективності державного управління  дедалі частіше  пов`язується з впровадженням електронного урядування ( е- урядування).

На сьогодні у м. Херсоні стандартне визначення е – урядування відсутнє, оскільки концептуальне розуміння його постійно розвивається.

Хотілося щоб і в м. Херсоні діяло таке впровадження.  В узагальненому вигляді е-урядування – це використання інформаційно-телекомунікаційних технологій органами влади для обміну інформацією з громадянами та підприємствами; прискорення та ефективнішого надання адміністративних послуг; забезпечення внутрішньої ефективності; структуризації адміністративних процесів.

На мою думку, вивчаючи досвід регіональних центрів Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації для цього необхідно:

 

  • Удосконалити роботу у сфері менеджменту;
  • Моніторингу;
  • Підвищення компетентності працівників та викладачів Центру;

 

Потрібен пошук оптимальних шляхів реалізації нових форм і методів роботи, які сприятимуть соціально – економічному, освітньому та культурному розвитку м. ХЕРСОНА.

Читати інші роботи

 

Відео

English version