Розвиток села Хоньківці

Тематика: «ІНСТИТУТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ТВОЄМУ МІСТІ – ЧОМУ ТОБІ ЦЕ НЕ БАЙДУЖЕ»

Назва: Розвиток села Хоньківці

Автор: Андрушко  Богдан

В Україні міста були самостійними територіальними одиницями, багато з яких набули самоврядування на засадах Магдебурзького права.

Правове становище міст і містечок в українських землях, їх адміністративний устрій, порядок управління були досить строкатими. За своїм правовим становищем міста і містечки поділялися на королівські, великокнязевські (належали феодальній державі), приватновласницькі і церковні. У ХІ — Х ст. окремі міста було переведено на самоврядування на основі магдебурського права, створеного за прикладом німецького міста Магдебург й принесеного в Україну через Польщу. Цей процесс знайшов законодавче відбиття у ІІІ Литовському статуті, який поділяа міста на привілейовані і непривілейовані, тобто на ті, що мали магдебурзьке право, і на ті, що його не мали.

Система управління будувалася у відповідності з тим, до якої категорії належало місто. У королевських та великокнязівських містах органи управління формувалися польським королем або великим князем Литовським. Представниками державної адміністрації в містах були воїводи, старости і війти. Воїводи і старости на свій розсуд призначали інших дрібних службових осіб міської адмінистрації, які відали певними галузями управління і суду. Стосовно великих королівських міст допускалися окремі елементи самоврядування. Верхівка міщанства мала право обирати “радовців”, які були помічниками війта, що призначався центральною владою практично на необмежний строк.

У приватновласницьких містах та містечках управління цілком знаходилось в руках власників — магнатів, шляхти, церкви. Останні призначали в містах адмінистрацію, до складу якої входили старости, війти, каштеляни. В деяких приватновласницьких містах міщанам дозволялося обирати ратуші.

1. Українське село    завжди відігравало особливу роль у суспільному житті нашої держави. Проте сьогодні воно переживає економічну, соціальну, демографічну, культурну кризу. Умови життя тут стають все більш непривабливими. Так, у середньому лише на п'ять сільських поселень є один об'єкт служби побуту, а рівень побутового забезпечення сільського населення у 15-16 разів нижчий від міського [5, & 171}. 60% поселень не мають відділень зв'язку, 77% — їдалень, кафе, буфетів тощо, 80% — спортивних споруд [6, с. 163]. Постійно зменшується кількість закладів культури клубного тилу. Якщо у 1990 р. у сільській місцевості працювало 12,6 тис. дошкільних закладів і ними було охоплено 43% дітей, то у 2009р. уже відповідно менше - 8 тис. і 31%. Погіршується якість та рівень освіти сільських дітей, збільшується частка тих, хто має лише базову загальну середню та початкову загальну освіту Загалом нині більше половини сіл не мають шкіл, дві третини — дитячих дошкільних закладів освіти, третина — лікувальних закладів, чверть - торговельних закладів. Велика кількість будівель соціальної сфери потребує капітального ремонту або перебуває в аварійному стані (дитячих дошкільних закладів -26,9 та 3,8%; шкіл - 23,0 та 1,2%; клубів - 42,1 та 5,1%; бібліотек - 28,5 та 2,1%; лікарень - 21,6 та 0,5%; будинків побуту - 23,3 та 3,4%) р, с. 9]. Сільськогосподарська діяльність здійснюється майже на всій території країни У сільській місцевості проживає третина загальної кількості населення. У галузі зайнято майже 4 млн осіб із числа сільського населення. Таким чином, актуальність розроблення цієї статті зумовлена потребою у невідкладному вжитті заходів для забезпечення розвитку сільського господарства і сільських територій.

В умовах розбудови української держави значно зростає потреба у вивченні історії України, стрижнем якої є проблема державності та права. Без глибокого осмислення минулого в усій його складності й суперечливості важко зрозуміти сучасні процеси і плідно творити нову державу України, в основі якої повинно бути право.

2. Загальні відомості про село.

Село Хоньківці знаходиться в Могилів – Подільському районі на відстані 30 кілометрів від районного центру. На території села функціонує одна середня школа в якій навчається 101 учень, медпункт, дитячий садок на 20 місць, пошта,православна церква.


Тут станом на 2011 рік  було зареєстровано 808 мешканців

Природній приріст на території села від’ємний, нажаль  на даний момент показники продовжують зменшуватися. У 2011 році народилося 6 померло 15 осіб.

3 мешканці Хоньковець займаються підприємницькою діяльністю. До послуг мешканців села 2 продуктових магазина та одне кафе.


Площа села 3.2. Житлова забудова в основному індивідуальна.

3. Аналіз сильних та слабких сторін, а також загроз та можливостей розвитку громади села Хоньківці.

Сильні сторони:

 • Можливість розбудови соціальної інфраструктури села;
 • Бажання позитивних змін;
 • Мешканці села: професійні кадри – вчителі, лікарі, підприємці, службовці, працівники;
 • Можливості для розвитку малого та середнього бізнесу;
 • Добре транспортне сполучення із районним центром;
 • Можливості реалізації інвестиційних проектів;
 • Можливості розвитку відпочинкових зон;
 • Пропозиції робочої сили (вільний ринок праці).

Слабкі сторони:

 • Вісутність генерального плану села;
 • Відсутність стратегічного плану сталого розвитку;
 • Пасивність частини депутатів, інтелігенції села та сільської громади;
 • Великий відтік робочої сили в міста;
 • Недостатнє фінансування освіти, культури та спорту;
 • Відсутність в селі спортивних гуртків та секцій;
 • Відсутність обладнаних відпочинкових зон;
 • Незадовільна робота громадського транспорту;
 • Поганий стан доріг;
 • Відсутність водопостачання;
 • асміченість території та стихійні сміттєзвалища;
 • Недостатньо ефективна робота комунальної служби;
 • Відсутнє освітлення вулиць;
 • Низький рівень сфери послуг.

Загрози:

 • Нестабільна економічна ситуація країни.
 • Несприятливий інвестиційний клімат;
 • Соціальна незахищеність населення;
 • Фінансова залежність від районного та обласного бюджетів
 • Недостатність бюджетного фінансування;
 • Складність в залученні інвестицій;
 • Втрата сільськогосподарського виробництва.
 • Потрапляння в село неякісної продукції;

Головна мета села Хоньківці – забезпечення добробуту мешканців на основі підвищення духовно-культурного рівня мешканців, розвитку інфраструктури, підвищення соціально-економічних стандартів та забезпечення сприятливого та безпечного для здоров’я та життя екологічного стану території.

4.Підсумки

Отож підведемо підсумок виявлених проблем та розглянемо шляхи удосконалення, та покращення умов життя в селі.

Основні проблеми:

 1. Потреба реставрації ( ремонту) будівель закладів освіти (школа, дитячий сад) та культури(будинок клубного типу, музей)
 2. Потреба капітального ремонту доріг.
 3. Невміння місцевої влади співпрацювати з населенням
 4. Юридична неосвіченість населення .
 5. Безробіття
 6. Низький рівень контролю торгових точок (продаж спиртних напоїв неповнолітнім, потрапляння в продаж простроченого товару)
 7. Відсутність інвестицій
 8. Відсутність секцій та гуртків, що спричиняє «вуличне» виховання молоді.
 9. Відсутність органів примусу, що спричиняє випадки насильства
 10. Відсутність комунальних служб.

Читати інші роботи

Відео

English version