Підвищення рівня зайнятості населення та зниження безробіття в Житомирській області

Проблема зайнятості та можливості працевлаштування була й залишається однією з невідкладних проблем України.

Зайнятість – це складна, багатогранна соціально-економічна категорія, яка має глобальний загальнодержавний та загальнолюдський характер. Вона виступає необхідною умовою реалізації робочої сили і є узагальненою характеристикою економіки країни, що відбиває досягнутий рівень її економічного розвитку, а також відображає потреби людини в самовираженні, у задоволенні матеріальних і духовних потреб через дохід, який особа отримує за свою працю.

Проблема зайнятості є актуальною і для випускників вищих навчальних закладів країни. Закінчаться іспити, будуть відсвятковані  випускні вечори, отримані заповітні дипломи  і ­­ випускники вишів України почнуть активно шукати роботу. Куди ж звертатися? Одним із варіантів є Державна служба зайнятості.

Державна служба зайнятості в процесі кадрового забезпечення економіки покликана виконувати роль посередника. Маючи розгалужену мережу територіальних відділень, а також державну підтримку та бюджетне фінансування, державна служба зайнятості повинна бути лідером серед посередників ринку праці.

В Житомирській області здійснюється відповідна організаційна робота,  спрямована на підвищення рівня зайнятості населення та зниження безробіття.

В області діє обласний координаційний комітет сприяння зайнятості населення, обласна робоча група з питань детінізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення. Заходи щодо вирішення проблем зайнятості включено до регіональної угоди між Житомирською обласною державною адміністрацією, Федерацією профспілок області та обласною організацією роботодавців.

Проблемні питання зайнятості населення та створення нових робочих місць постійно розглядаються на засіданнях територіальної тристоронньої соціально-економічної ради. Здійснюється щомісячний моніторинг створення робочих місць у адміністративно-територіальному розрізі та за видами економічної діяльності.

Для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників в області утворена відповідна спеціальна комісія. Такі комісії створені  у всіх містах і районах області.

З метою підвищення рівня зайнятості населення та зниження безробіття в області розроблена та реалізується «Обласна програма зайнятості населення на період до 2017 року», яка затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 29.04.2013 № 143. Цією програмою передбачено:

розширення сфери застосування праці та стимулювання заінтересованості роботодавців у створенні нових робочих місць – зокрема, це стимулювання працевлаштування громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, в тому числі молоді, яка здобула професійно-технічну або вищу освіту та якій надається перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю), шляхом компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцям;  в області за 2013 рік таким чином було прийнято 87 рішень і працевлаштовано 87 безробітних випускників;

підвищення професійного рівня та конкурентоспроможності економічно активного населення  -  протягом 2013 року шляхом ліцензування впроваджено 16 нових професій; тісна співпраця Служби зайнятості з навчальними закладами Житомирщини, в т.ч. і з ЖАДК НТУ;

сприяння зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці, зокрема це стосується випускників - упродовж 2013 року профорієнтаційними послугами охоплені більше   27,2 тис. осіб, які навчаються в навчальних закладах різних типів, з них: 26,2 тис. осіб – учні загальноосвітніх шкіл, 649 студентів вищих навчальних закладів та 367 учнів професійно-технічних навчальних закладів. Для 10,1 тис. учнів організовані 478 уроків «Реального трудового життя»,                               31 профінформаційний захід, 18 презентацій професій тощо.

Розглянемо ситуацію на ринку праці та діяльність державної служби зайнятості по Житомирській області за останній період.

За 2013 чисельність зайнятого населення у Житомирській області, у порівнянні з 2012 роком, збільшилася на 2 тис. осіб та становила 552,3 тис. осіб. Рівень зайнятості населення збільшився з 55,3% до 55,9%.

За даними Державної служби статистики України, у середньому за 2013 рік чисельність зайнятого населення у віці 15-70 років, у порівнянні з 2012 роком, збільшилася на 49,8 тис. осіб та становила 20,4 млн. осіб.

 

Рівень зайнятості населення зріс з 59,7% у 2012 році до 60,3% у 2013 році. Зростання цього показника спостерігається як серед міського населення (з 58,5% до 58,9%), так і мешканців сільської місцевості (з 62,7% до 63,5%), а також серед чоловіків та жінок.

У Житомирській області чисельність безробітніх у середньому за 2013 рік зменшилась, у порівнянні з 2012 роком, на 2,1 тис. осіб і становила 56,8 тис. осіб. Рівень безробіття (за методологією МОП) зменшився з 9,7% до 9,3%.

В цілому по Україні чисельність безробітного населення у віці 15-70 років у середньому за 2013 рік, порівняно з 2012 роком, зменшилася на 80,7 тис. осіб і становила 1,6 млн. осіб.

Рівень безробіття населення  віком 15-70 років, визначений за методологією Міжнародної організації праці (МОП), знизився з 7,5% до 7,2% економічно активного населення. Зменшення чисельності безробітних відбулося серед міського та сільського населення, а також серед чоловіків та серед  жінок. Рівень безробіття знизився у міських поселеннях з 7,6% до 7,1%.

В цілому по Житомирській області у січні-березні 2014 року кількість вакансій заявлених роботодавцями становила 9,8 тис. одиниць, з них для укомплектування державною службою зайнятості 9,4 тис. одиниць.

Рівень укомплектування вакансій в цілому по Житомирській області зріс з 51,2% у січні-березні 2013 року до 62,5% у січні-березні 2014 року.

Найвищий рівень укомплектування вакансій спостерігався в Черняхівському, Олевському та Романівському центрах зайнятості.

Забезпечено зростання на 73,9% кількості безробітних, працевлаштованих за направленням державної служби зайнятості (зі 2155 до 3747 осіб).

Позитивну динаміку досягнуто практично в усіх центрах зайнятості, зокрема у Баранівському, Черняхівському та Малинському чисельність працевлаштованих безробітних зросла втричі.

Середня тривалість пошуку роботи у січні-березні 2014 року скоротилася на 69 днів (зі  155 до 86 днів).

Скорочення цього показника відбулося в усіх центрах зайнятості окрім Ємільчинського. Найнижчою тривалість пошуку роботи була у Новоград-Волинському, Коростишівському, Житомирському та Баранівському центрах зайнятості, найвищою – у Ємільчинському, Червоноармійському та Олевському центрах зайнятості.

Станом на 1 квітня 2014 року кількість вакансій становила 2106 одиниць та, у порівнянні з відповідною датою минулого року, зменшилася  на 5,4%.

Найбільший попит спостерігався на робітників з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин (22,9%), кваліфікованих робітників з інструментом (19,5%), професіоналів (12,5%) та працівників сфери торгівлі та послуг (11,7%).

За сприяння державної служби зайнятості

у січні-березні 2014 року

Отримали роботу:

3,7 тис. зареєстрованих  безробітних.

2,2 тис. осіб з числа інших категорій громадян (осіб, які навчаються, бажають змінити роботу, пенсіонерів тощо).

Брали участь у громадських роботах та інших роботах тимчасового характеру – 267 зареєстрованих безробітних.

Проходили професійне навчання – 1,8 тис. безробітних.

Працевлаштовано шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово  для організації підприємницької діяльності – 60 осіб.

Працевлаштовано безробітних на нові робочі місця, за яких здійснюється компенсація єдиного внеску роботодавцям – 95 осіб.

Кількість осіб старше 45 років, які отримали ваучер на навчання –
7 осіб, з них 5 зареєстрованих безробітних.

Станом на 1 квітня 2014 року кількість зареєстрованих безробітних становила 19,2 тис. осіб, з них отримували допомогу по безробіттю –        15,2 тис. осіб,  проходили професійне навчання – 441 безробітний.

Серед зареєстрованих безробітних:

жінки – 10,2 тис. осіб (53,1%);

молодь – 8,2 тис. осіб (42,7%);

особи, що проживають у сільській місцевості – 9,5 тис. осіб (49,5%);

особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню –  6,6  тис. осіб (34,4%).

До основних проблем діяльності державної служби зайнятості в 2014 році слід віднести її невизначений статус та низький рівень фінансування.

Враховуючи жорстку економію державних коштів, Кабінет Міністрів України від 5 березня 2014 року № 90 «Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення» ліквідував Державну службу зайнятості України як центральний орган виконавчої влади.

На її місці буде створена державна служба зайнятості як централізована система державних установ, діяльність якої буде спрямовуватися та координуватися Міністерством соціальної політики України.

Прийняття цієї постанови жодним чином не впливає на поточну роботу служби зайнятості як централізованої системи державних установ.

Редько Вікторія, інтерн Молодіжної Альтернативи в Житомирі

Відео

English version