Студенти

Залучення молоді до участі у політичному житті України шляхом організації стажувань у органах влади (Верховній Раді, органах місцевого самоврядування), формування нового покоління політиків для незалежної України.

На сьогоднішній день діють такі програми стажувань:

«Студенти для Парламенту України»,

«Студенти для ОМС»,

«Студенти для Парламенту Молдови»

Мета програм стажувань:

 • Готувати нове покоління політиків, управлінців, менеджерів для України та Країн Східного Партнерства;
 • Надавати можливість депутатам/працівникам апаратів органів влади отримати кваліфіковану допомогу від молодих спеціалістів;
 • Допомагати молоді ознайомитися та вивчити законодавчу та нормативну базу;
 • Забезпечити доступ молоді до об’єктивної інформації щодо діяльності Парламенту, органів місцевого самоврядування;
 • Бути трампліном для молоді у їх кар’єрному житті;
 • Формувати кадровий резерв апарату Парламенту та ОМС з числа осіб, які пройшли стажування;
 • Сприяти підвищенню професійних знань, кваліфікації молоді;
 • Сприяти відкритості влади, налагодженню контактів між владою та громадою (молоддю). Використовувати стажування молоді у якості дієвого механізму прозорості і підзвітності влади та співпраці з громадськістю;
 • Підсилювати взаємодію між виборцями та політиками;
 • Створення бази даних молодих-акттивних-перспективних-не бадужих людей. Підтримка контактів з випускниками програми;
 • Налагодження стосунків між представниками молодого покоління всіх регіонів України шляхом постійного міксування учасників під час тренінгів;
 • Налагоджувати контакти та стимулювати створення подібних програм в Ценральній Європі.

Напрямки роботи організації:

 • Адміністрування Програм стажувань у органах влади;
 • Підтримка зв’язків, налагодження співпраці з інтернами;
 • Забезпечення ефективного співробітництва представників молоді, молодіжних громадських об'єднань з органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • Співпраця з іншими програмами стажувань, дослідницькими центрами, молодіжними НУО тощо;
 • Проведення освітніх заходів для інтернів – семінарів, тенингів, круглих столів, досліджень тощо;
 • Розвиток аналітичних здібностей інтернів - проведення досліджень політик на центральному та регіональному рівнях
 • Проведення досліджень з актуальних питань прав людини, молодіжної політики, екології, гендерного балансу тощо
 • Формування у молоді цілісного світорозуміння і сучасного наукового світогляду;
 • Розвиток у молодих людей, їх творчих здібностей, навичок самоорганізації, самореалізації особистості, вміння відстоювати свої права
 • Реалізація інноваційного потенціалу молоді в інтересах суспільного розвитку і розвитку самої молоді

Результати/Досягнення:

Участь у програмах стажувань є потужним професійним поштовхом для випускників. Під час стажування молоді фахівці вчаться на практиці застосовувати отримані у вишах знання, вивчають процес законотворення, отримують неоціненний досвід прийняття юридичних і політичних рішень, все це допомагає їм впевнено продовжувати професійну, політичну кар'єру, наукову та дослідницьку діяльність, роботу у бізнес структурах

За 15 років близько 3000 студентів пройшли стажування за проектами МА. На сьогоднішній день 3 інтернів організації є Народними Депутатами Верховнох Ради України Павло Розенко – Удар, Леся Оробець - БЮТ Батьківщина, Вячеслав Кириленко - БЮТ Батьківщина

Після закінчення стажування інтерни продовжують кар'єру:

35 % Продовжують навчання у ВНЗ,в тому числі за кордоном

20 % Працюють у державних установах;

7% Працюють у комерційних організаціях;

15% Працюють у міжнародних організаціях;

6% поповнюють ряди дослідницьких центрів;

7 % Залишаються парувати у громадському секторі;

5% Ідуть у Політичні партії;

5 % є власниками приватних установ.

 

 

Відео

English version