Новини третього сектору
Новини третього сектору

Розпочався проект Парламентський клуб НУО

ФУНДАЦІЯ СОЦІАЛЬНО – ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ „ЧИННІСТЬ ЗАКОНУ”  ТА ФОНД „ЄВРАЗІЯ”  ЗАПРОШУЮТЬ ДО УЧАСТІ У ПРОЕКТІ
Безпосередньою метою проекту є – налагодження прямого контакту між парламентарями(Народними Депутатами України) та представниками українських НУО.
Це у свою чергу добра можливість для:
· поширення впливу НУО на прийняття державних рішень
· поширення сфери впливу НУО на громадськість
· стандартизації “правового поля” щодо НУО згідно світових стандартів та спрощення процедури реєстрації НУО в Україні
· більш детальне ознайомлення законодавців із проблемами “зацікавлених груп”, які представляють відповідні НУО
· сприяння розбудові демократичного суспільства в Україні через запровадження загальновизнаних стандартів прав і свобод людини
· за в’язання тісних стосунків між владою та неурядовими організаціям
Діяльність у рамках проекту
Проект розраховано терміном на один рік, але засідань буде 10. Місце проведення – місто Київ. Початок засідань: орієнтовно – 20 жовтня. На засіданнях клубу, розглядатимуться такі теми:
1. Обговорення повного комплексу проблематики законодавчого забезпечення функціонування НУО в Україні. Складнощі порядку реєстрації НУО. Права й обов’язки членів НУО.
2. Вплив НУО на суспільно – політичну ситуацію в Україні. Доступ НУО до процесів прийняття рішень в державі. (Проблеми щодо взаємозв’язку між групами населення що їх представляють відповідні НУО і законодавчим процесом в Україні. Проблеми регіональних НУО. Їхній доступ до центрів прийняття рішень, ресурсних та інформаційних джерел. Їхні взаємини із представниками місцевої влади та засоби впливу на процеси прийняття рішень в органах місцевої та центральної влади).
3. Вирішення питань життєдіяльності конкретних типів НУО за групами інтересів - Громадські організації підприємців, платників податків, галузеві організації, профспілки
4. Етнічні НУО (організації національних меншин)
5. Правозахисні, правопросвітницькі НУО.
6. Екологічні та чорнобильські НУО.
7. Жіночі та дитячі НУО.
8. Організації інвалідів, ветеранів та пенсіонерів.
9. Організації культури, спорту та науки
10. Організації що беруть участь в пенітенціарній реформі
Учасники „“Парламентського клубу НУО”: НУО, Народні депутати України, урядовці, преса.
Засідання клубу будуть проходити в формі “круглого” столу. Важливою складовою проекту “Парламентський клуб НУО” є інформаційний результат. Зазначимо, що по матеріалах засідань клубу буде вироблено п’ять документальних фільмів. Вони будуть розповсюджені по регіональним телекомпаніях і показані в ефірі. На всі засідання запрошуватимуться представники преси, що надасть проекту ще більшого суспільного розголосу.
Умови участі в засіданнях клубу для НУО
Брати участь у засіданнях можуть будь-які українські НУО. Для цього потрібно заповнити „Анкету – заявку” – додаток до цього оголошення. Якщо кількість бажаючих буде перевищувати можливості проекту, Оргкомітет „Клубу” – Фундація „Чинність закону”, залишає за собою право конкурсного відбору учасників. Також на вибір оргкомітету деякі з НУО можуть запрошуватися -персонально. Приймаються „Анкети-заявки” з усіх регіонів України. Оргкомітет проекту відшкодовує проїзд до Києва і в зворотному напрямку, одноденне проживання у готелі, добові. Організації, які не зможуть взяти безпосередньо взяти участь у засіданнях клубу, матимуть нагоду задати свої питання Народним Депутатам України – письмово. За адресою: 02147, м. Київ, а/с-55 або info@rol.org.ua. Додаткова інформація: тел/факс: 044 5438894, www.rol.org.ua.
Анкети-заявки розглядаються у письмовій та електронній формі. Надсилати від дати публікації цього оголошення.
Інформація про організацію - виконавця
Фундація соціально-правового захисту населення “Чинність закону” є благодійною, неурядовою неприбутковою організацією, заснованою у травні 1999 року в місті Києві. Діяльність Фундації розповсюджується на територію України. Вищим керуючим органом організації є загальні збори членів.
Директор проекту: Олег Спорников
Асистент: Юлія Демиденко.

<<<